Memuatkan...
+6012 497 9989

Dasar Privasi

PENDAHULUAN

1.1 Selamat datang ke platform HAROCT yang dikendalikan oleh Harvest Octopus Sdn. Bhd. dan anak syarikatnya (individu dan secara kolektif, "HAROCT", "kami", "kita" atau "kami"). HAROCT mengambil tanggungjawabnya di bawah undang-undang dan peraturan privasi yang berkenaan ("Undang-undang Privasi") dengan serius dan komited untuk menghormati hak privasi dan kebimbangan semua Pengguna laman web dan aplikasi mudah alih HAROCT kami (secara kolektif dirujuk sebagai "Platform") (kami merujuk kepada Platform dan perkhidmatan yang kami sediakan seperti yang dijelaskan di Platform kami secara kolektif sebagai "Perkhidmatan"). Pengguna merujuk kepada pengguna yang mendaftar akaun dengan kami untuk menggunakan Perkhidmatan, termasuk pembeli dan penjual (individu dan secara kolektif, "Pengguna", "anda" atau "anda"). Kami mengiktiraf kepentingan data peribadi yang anda telah mempercayakan kepada kami dan percaya bahawa adalah tanggungjawab kami untuk mengurus, melindungi dan memproses data peribadi anda dengan betul. Dasar Privasi ini ("Dasar Privasi" atau "Dasar") direka untuk membantu anda memahami bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, dan/atau memproses data peribadi yang anda telah berikan kepada kami dan/atau yang kami miliki tentang anda, sama ada sekarang atau pada masa depan, serta membantu anda membuat keputusan yang berinformasi sebelum memberikan kami sebarang data peribadi anda.

1.2 “Data Peribadi” atau “data peribadi” merujuk kepada data, sama ada benar atau tidak, mengenai individu yang boleh dikenalpasti daripada data tersebut, atau daripada data tersebut dan maklumat lain yang diperoleh atau mungkin diperoleh oleh organisasi. Contoh umum data peribadi termasuk nama, nombor pengenalan, dan maklumat hubungan.

1.3 Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, mendaftar akaun dengan kami, melawat Platform kami, atau mengakses Perkhidmatan kami, anda mengakui dan bersetuju bahawa anda menerima amalan, keperluan, dan/atau polisi yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini, dan dengan ini anda memberikan persetujuan kepada kami untuk mengumpul, menggunakan, mendedahkan, dan/atau memproses data peribadi anda sebagaimana yang diterangkan di sini. JIKA ANDA TIDAK BERPATUTAN DENGAN PEMPROSESAN DATA PERIBADI ANDA SEBAGAIMANA YANG DIJELASKAN DALAM DASAR PRIVASI INI, MOHON JANGAN GUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI ATAU AKSES PLATFORM KAMI. Jika kami mengubah Dasar Privasi kami, kami akan memberitahu anda termasuk dengan memaparkan perubahan atau Dasar Privasi yang telah diubah di Platform kami. Kami berhak untuk mengubah Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, penggunaan berterusan anda terhadap Perkhidmatan atau Platform, termasuk membuat pesanan, akan dianggap sebagai pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan yang dibuat dalam Dasar Privasi ini.

 

1.4 Dasar ini berkuatkuasa bersama-sama dengan notis-notis lain, klausa-klausa kontrak, klausa-klausa persetujuan yang berkenaan dengan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pendedahan, dan/atau pemprosesan data peribadi anda oleh kami, dan tidak bertujuan untuk mengatasi notis-notis atau klausa-klausa tersebut melainkan jika kami menyatakan sebaliknya secara nyata.

 

1.5 Dasar ini terpakai kepada pembeli dan penjual yang menggunakan Perkhidmatan kecuali dinyatakan sebaliknya secara nyata.

 

 1. Bilakah HAROCT akan mengumpul data peribadi?

 

2.1 Kami akan/mungkin mengumpul data peribadi mengenai anda:

 1. apabila anda mendaftar dan/atau menggunakan perkhidmatan atau platform kami, atau membuka akaun dengan kami;
 2. apabila anda mengemukakan sebarang borang, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, borang permohonan atau borang lain yang berkaitan dengan mana-mana produk dan perkhidmatan kami, sama ada secara dalam talian atau dengan menggunakan borang fizikal;
 3. apabila anda memasuki mana-mana perjanjian atau memberikan dokumen atau maklumat lain berkenaan interaksi anda dengan kami, atau apabila anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami;
 4. apabila anda berinteraksi dengan kami, seperti melalui panggilan telefon (yang mungkin direkodkan), surat, faks, pertemuan bersemuka, platform media sosial dan emel, termasuk apabila anda berinteraksi dengan agen perkhidmatan pelanggan kami;
 5. apabila anda menggunakan perkhidmatan elektronik kami, atau berinteraksi dengan kami melalui aplikasi kami atau menggunakan Perkhidmatan di Platform kami. Ini termasuk, tanpa batasan, melalui kuki yang mungkin kami gunakan apabila anda berinteraksi dengan aplikasi atau laman web kami;
 6. apabila anda memberikan kebenaran pada peranti anda untuk berkongsi maklumat dengan aplikasi atau Platform kami;
 7. apabila anda mengaitkan akaun HAROCT anda dengan akaun media sosial atau akaun luaran lain atau menggunakan ciri-ciri media sosial lain, mengikut polisi penyedia tersebut;
 8. apabila anda melakukan transaksi melalui perkhidmatan kami;
 9. apabila anda memberikan maklum balas atau aduan kepada kami;
 10. apabila anda mendaftar untuk pertandingan; atau
 11. apabila anda menghantar data peribadi anda kepada kami atas sebab apa pun

 

Yang tersebut di atas tidak dimaksudkan untuk menjadi senarai yang lengkap dan hanya menyenaraikan beberapa situasi umum di mana data peribadi anda mungkin dikumpulkan.

 

 1. APAKAH DATA PERIBADI YANG AKAN HAROCT KUMPUL?

 

3.1 Data peribadi yang HAROCT mungkin kumpul termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 1. nama;
 2. alamat emel;
 3. tarikh lahir;
 4. alamat bil dan/atau penghantaran;
 5. maklumat akaun bank dan pembayaran;
 6. telefon nombor;
 7. jantina;
 8. maklumat yang dihantar oleh atau berkaitan dengan peranti yang digunakan untuk mengakses Perkhidmatan atau Platform kami;
 9. maklumat tentang rangkaian anda dan orang serta akaun yang anda berinteraksi dengan mereka;
 10. foto atau rakaman audio atau video;
 11. pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan atau maklumat lain yang diperlukan untuk tujuan penyiasatan kami, kenal pasti pelanggan kami, pengesahan identiti, atau pencegahan penipuan;
 12. data pemasaran dan komunikasi, seperti keutamaan anda dalam menerima pemasaran dari kami dan pihak ketiga, keutamaan komunikasi anda, dan sejarah komunikasi dengan kami, penyedia perkhidmatan kami, dan pihak ketiga lain;
 13. data penggunaan dan transaksi, termasuk butiran tentang carian anda, pesanan anda, iklan dan kandungan yang anda interaksi dengan di Platform, dan produk dan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan anda;
 14. data lokasi;
 15. sebarang maklumat lain mengenai Pengguna apabila Pengguna mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan atau Platform kami, dan apabila Pengguna menggunakan Perkhidmatan atau Platform, serta maklumat berkaitan dengan cara Pengguna menggunakan Perkhidmatan atau Platform kami; dan
 16. data agregat tentang kandungan yang Pengguna terlibat dengan.

 

3.2 Anda bersetuju untuk tidak mengemukakan maklumat yang tidak tepat atau menyesatkan kepada kami, dan anda bersetuju untuk memberitahu kami jika terdapat ketidak tepatan atau perubahan kepada maklumat tersebut. Kami berhak, atas budi bicara kami, untuk meminta dokumen tambahan untuk mengesahkan maklumat yang anda berikan.

 

3.3 Jika anda mendaftar sebagai pengguna Platform kami menggunakan akaun media sosial anda ("Akaun Media Sosial"), menghubungkan akaun HAROCT anda dengan Akaun Media Sosial anda, atau menggunakan mana-mana ciri media sosial HAROCT, kami boleh mengakses maklumat tentang anda yang anda telah sukarela berikan kepada pembekal Akaun Media Sosial anda mengikut polisi pembekal tersebut, dan kami akan mengurus dan menggunakan sebarang data peribadi tersebut mengikut Dasar ini setiap masa.

 

3.4 Jika anda tidak mahu kami mengumpul maklumat/data peribadi seperti yang disebutkan di atas, anda boleh memilih untuk tidak menyertakan maklumat tersebut pada bila-bila masa dengan memberitahu Pegawai Perlindungan Data kami secara bertulis. Maklumat lanjut mengenai pemilihan untuk tidak menyertakan maklumat boleh ditemui dalam bahagian di bawah yang berjudul "Bagaimana anda boleh menarik balik persetujuan, meminta akses atau membetulkan maklumat yang anda berikan kepada kami?" Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa tidak menyertakan maklumat atau menarik balik persetujuan anda bagi kami untuk mengumpul, menggunakan, atau memproses data peribadi anda mungkin akan mempengaruhi penggunaan anda terhadap Perkhidmatan dan Platform. Sebagai contoh, jika anda memilih untuk tidak mengumpul maklumat lokasi, ciri-ciri berdasarkan lokasi mungkin akan dilumpuhkan.

 

 1. PENGUMPULAN DATA LAIN

 

4.1 Seperti kebanyakan laman web dan aplikasi mudah alih, peranti anda menghantar maklumat yang mungkin termasuk data mengenai anda yang dicatat oleh pelayan web apabila anda melayari Platform kami. Ini biasanya termasuk tanpa had alamat Protokol Internet (IP) peranti anda, sistem operasi komputer/peranti mudah alih dan jenis penyemak imbas, jenis peranti mudah alih, ciri-ciri peranti mudah alih, pengenal peranti unik (UDID) atau pengenal peralatan mudah alih (MEID) untuk peranti mudah alih anda, alamat laman web rujukan (jika ada), halaman-halaman yang anda kunjungi di laman web dan aplikasi mudah alih kami dan waktu lawatan, dan kadang-kadang "kuki" (yang boleh dilumpuhkan menggunakan keutamaan penyemak imbas anda) untuk membantu laman web mengingati kunjungan terakhir anda. Jika anda log masuk, maklumat ini dikaitkan dengan akaun peribadi anda. Maklumat ini juga termasuk dalam statistik tanpa nama untuk membolehkan kami memahami bagaimana pengunjung menggunakan laman web kami.

 

4.2 Aplikasi mudah alih kami mungkin mengumpul maklumat yang tepat mengenai lokasi peranti mudah alih anda menggunakan teknologi seperti GPS, Wi-Fi, dan lain-lain. Kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, dan/atau memproses maklumat ini untuk satu atau lebih Tujuan termasuk, tanpa had, perkhidmatan berasaskan lokasi yang anda minta atau untuk menyampaikan kandungan yang relevan kepada anda berdasarkan lokasi anda atau untuk membolehkan anda berkongsi lokasi anda kepada Pengguna lain sebagai sebahagian daripada perkhidmatan di bawah aplikasi mudah alih kami. Bagi kebanyakan peranti mudah alih, anda boleh menarik kebenaran anda bagi kami untuk memperoleh maklumat mengenai lokasi anda melalui tetapan peranti anda. Jika anda mempunyai pertanyaan mengenai cara untuk melumpuhkan perkhidmatan lokasi peranti mudah alih anda, sila hubungi pembekal perkhidmatan peranti mudah alih atau pengeluar peranti tersebut.

 

4.3 Apabila anda melihat halaman-halaman di laman web atau aplikasi mudah alih kami, apabila anda menonton kandungan dan iklan serta mengakses perisian lain di Platform kami atau melalui Perkhidmatan, sebahagian besar maklumat yang sama dihantar kepada kami (termasuk, tanpa had, Alamat IP, sistem operasi, dan lain-lain); tetapi, bukannya paparan halaman, peranti anda menghantar kepada kami maklumat mengenai kandungan, iklan yang dilihat dan/atau perisian yang dipasang oleh Perkhidmatan dan Platform serta waktu yang berlaku.

 

 1. COOKIE

 

5.1 Kami atau penyedia perkhidmatan yang diizinkan dan rakan pengiklanan kami dari semasa ke semasa menggunakan "cookies" atau ciri-ciri lain untuk membolehkan kami atau pihak ketiga mengumpul atau berkongsi maklumat berkaitan dengan penggunaan anda terhadap perkhidmatan atau platform kami. Ciri-ciri ini membantu kami meningkatkan platform kami dan perkhidmatan yang kami tawarkan, membantu kami menawarkan perkhidmatan dan ciri baru, dan/atau membolehkan kami dan rakan pengiklanan kami menyajikan kandungan yang lebih relevan kepada anda, termasuk melalui pengiklanan semula. "Cookies" adalah pengenal yang disimpan di komputer atau peranti mudah alih anda yang merakam data tentang komputer atau peranti mudah alih, bagaimana dan bila perkhidmatan atau platform digunakan atau dilawati, berapa banyak orang yang menggunakannya, dan aktiviti lain dalam platform kami. Kami mungkin mengaitkan maklumat cookie dengan data peribadi. Cookies juga dikaitkan dengan maklumat mengenai item yang anda pilih untuk dibeli dan halaman web yang anda lihat. Maklumat ini digunakan untuk mengawal troli beli-belanja anda, untuk menyampaikan kandungan yang spesifik kepada minat anda, untuk membolehkan rakan pengiklanan kami menyajikan iklan di laman web di seluruh internet, dan untuk menjalankan analisis data dan memantau penggunaan perkhidmatan.

 

5.2 Anda boleh menolak penggunaan cookies dengan memilih tetapan yang sesuai pada pelayar atau peranti anda. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa jika anda melakukannya, anda mungkin tidak dapat menggunakan kesemua fungsi penuh platform kami atau perkhidmatan yang disediakan.

 

 1. BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT YANG ANDA BERIKAN KEPADA KAMI?

 

6.1 Kami mungkin mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan/atau memproses data peribadi anda untuk satu atau lebih tujuan berikut:

 1. untuk mempertimbangkan dan/atau memproses permohonan/transaksi anda dengan kami atau transaksi atau komunikasi anda dengan pihak ketiga melalui Perkhidmatan;
 2. untuk mengurus, mengoperasikan, menyediakan, dan/atau mengendalikan penggunaan anda terhadap Perkhidmatan dan Platform kami (termasuk, tanpa had, mengingati pilihan anda), serta hubungan dan akaun pengguna anda dengan kami;
 3. untuk merespons, memproses, menangani, atau menyelesaikan transaksi dan/atau memenuhi permintaan anda untuk produk dan perkhidmatan tertentu, serta memberi tahu anda mengenai masalah perkhidmatan dan tindakan tidak biasa dalam akaun anda;
 4. untuk menegakkan Syarat Penggunaan kami atau perjanjian lesen pengguna akhir yang berkenaan;
 5. untuk melindungi keselamatan peribadi dan hak, harta benda atau keselamatan orang lain;
 6. untuk tujuan pengenalan, pengesahan, tugas yang sewajarnya atau tujuan kenal pelanggan;
 7. untuk menilai dan membuat keputusan berkaitan dengan profil kredit dan risiko anda serta kelayakan anda untuk produk kredit;
 8. untuk menjaga dan mengelola pembaruan perangkat lunak dan/atau pembaruan lainnya serta dukungan yang mungkin diperlukan dari waktu ke waktu untuk memastikan kelancaran penggunaan layanan kami;
 9. untuk menangani atau memfasilitasi layanan pelanggan, melaksanakan instruksi Anda, menangani atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Anda (atau yang diklaim diberikan oleh Anda) atau atas nama Anda;
 10. untuk menghubungi Anda atau berkomunikasi dengan Anda melalui panggilan suara, pesan teks, pesan faks, email, surat pos, atau metode lainnya untuk tujuan mengelola hubungan Anda dengan kami atau penggunaan Anda terhadap Layanan kami, seperti namun tidak terbatas pada mengirimkan informasi administratif terkait Layanan kami kepada Anda. Anda mengakui dan menyetujui bahwa komunikasi dari kami dapat dilakukan dengan cara mengirimkan surat, dokumen, atau pemberitahuan kepada Anda, yang dapat melibatkan pengungkapan data pribadi tertentu tentang Anda untuk pengiriman yang tepat serta pada sampul luar surat/paket pos.
 11. untuk memungkinkan pengguna lain berinteraksi, terhubung dengan Anda, atau melihat beberapa aktivitas Anda di Platform, termasuk memberi tahu Anda ketika pengguna lain telah mengirimkan pesan pribadi kepada Anda, mengirimkan komentar untuk Anda di Platform, atau terhubung dengan Anda menggunakan fitur-fitur sosial di Platform.
 12. untuk melakukan kegiatan penelitian, analisis, dan pengembangan (termasuk, namun tidak terbatas pada, analisis data, survei, pengembangan produk dan layanan, dan/atau profilisasi), untuk menganalisis bagaimana Anda menggunakan layanan kami, untuk merekomendasikan produk dan/atau layanan yang relevan dengan minat Anda, untuk meningkatkan layanan atau produk kami, dan/atau untuk meningkatkan pengalaman pelanggan Anda.
 13. untuk membenarkan audit dan kaji selidik, antara lain, mengesahkan saiz dan komposisi audiens sasaran kami, dan memahami pengalaman mereka dengan Perkhidmatan HAROCT.
 14. untuk pemasaran dan periklanan, dan dalam hal ini, untuk mengirimkan kepada Anda melalui berbagai media dan mode komunikasi informasi pemasaran dan promosi serta materi yang terkait dengan produk dan/atau layanan (termasuk, namun tidak terbatas pada, produk dan/atau layanan pihak ketiga dengan siapa HAROCT dapat bekerja sama atau bekerjasama) yang HAROCT (dan/atau afiliasinya atau perusahaan terkait) mungkin menjual, memasarkan, atau mempromosikan, baik produk atau layanan tersebut ada sekarang atau dibuat di masa depan. Anda dapat berhenti berlangganan informasi pemasaran kapan saja dengan menggunakan fungsi berhenti berlangganan dalam materi pemasaran elektronik. Kami dapat menggunakan informasi kontak Anda untuk mengirimkan buletin atau materi pemasaran dari kami dan dari perusahaan terkait kami.
 15. untuk menanggapi proses hukum atau mematuhi atau sesuai dengan setiap hukum yang berlaku, persyaratan pemerintah atau regulasi dari yurisdiksi yang relevan atau ketika kami memiliki keyakinan yang jujur bahwa pengungkapan tersebut diperlukan, termasuk, namun tidak terbatas pada, memenuhi persyaratan untuk melakukan pengungkapan sesuai persyaratan hukum yang mengikat Haroct atau perusahaan terkait atau afiliasinya (termasuk, jika berlaku, penampilan nama Anda, rincian kontak, dan rincian perusahaan Anda).
 16. untuk menghasilkan statistik dan penelitian untuk pelaporan internal dan kebutuhan pencatatan internal dan/atau berdasarkan persyaratan peraturan.
 17. untuk melakukan kegiatan pemeriksaan yang wajar atau kegiatan penelusuran lainnya (termasuk, namun tidak terbatas pada, pemeriksaan latar belakang) sesuai dengan kewajiban hukum atau peraturan atau prosedur manajemen risiko yang mungkin diperlukan oleh undang-undang atau yang telah kami terapkan.
 18. untuk memeriksa layanan kami atau perniagaan HAROCT;
 19. untuk mencegah atau menyelidiki pelanggaran yang sebenarnya atau diduga terhadap Ketentuan Layanan kami, penipuan, kegiatan yang melanggar hukum, kelalaian, atau perilaku yang melanggar, baik terkait dengan penggunaan Anda terhadap Layanan kami maupun hal lain yang timbul dari hubungan Anda dengan kami;
 20. untuk menanggapi klaim yang diancam atau klaim yang sebenarnya yang diajukan terhadap HAROCT atau klaim lain bahwa Konten apa pun melanggar hak-hak pihak ketiga;
 21. untuk menyimpan, meng-host, dan mencadangkan (baik untuk pemulihan bencana atau tujuan lainnya) data pribadi Anda, baik di dalam maupun di luar yurisdiksi Anda;
 22. untuk menangani dan/atau memfasilitasi transaksi aset bisnis atau potensi transaksi aset bisnis, di mana transaksi tersebut melibatkan HAROCT sebagai peserta atau melibatkan hanya perusahaan terkait atau afiliasi HAROCT sebagai peserta, atau melibatkan HAROCT dan/atau salah satu atau lebih perusahaan terkait atau afiliasi HAROCT sebagai peserta, dan mungkin ada organisasi pihak ketiga lainnya yang menjadi peserta dalam transaksi tersebut. "Transaksi aset bisnis" merujuk pada pembelian, penjualan, sewa, penggabungan, penggabungan atau akuisisi, pelepasan atau pendanaan organisasi atau bagian dari organisasi atau dari bisnis atau aset organisasi tersebut; dan/atau
 23. tujuan lain yang kami beritahukan kepada Anda pada saat memperoleh persetujuan Anda.

(secara kolektif, "Tujuan-tujuan").

 

6.2 Anda mengakui, memberikan persetujuan, dan menyetujui bahwa HAROCT dapat mengakses, mempertahankan, dan mengungkapkan informasi Akun dan Konten Anda jika diwajibkan oleh hukum atau berdasarkan perintah pengadilan atau oleh otoritas pemerintah atau regulator yang berwenang atas HAROCT atau dengan itikad baik bahwa akses, pemeliharaan, atau pengungkapan tersebut secara wajar diperlukan untuk: (a) mematuhi proses hukum; (b) mematuhi permintaan dari otoritas pemerintah atau regulator yang berwenang atas HAROCT; (c) menegakkan Ketentuan Layanan HAROCT atau Kebijakan Privasi ini; (d) menanggapi ancaman klaim yang diajukan terhadap HAROCT atau klaim lain bahwa Konten apa pun melanggar hak pihak ketiga; (e) menanggapi permintaan layanan pelanggan Anda; atau (f) melindungi hak, properti, atau keselamatan pribadi HAROCT, pengguna HAROCT, dan/atau publik.

 

6.3 Karena tujuan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, atau pemrosesan data pribadi Anda bergantung pada keadaan yang sedang berlangsung, tujuan tersebut mungkin tidak tercantum di atas. Namun, kami akan memberi tahu Anda tentang tujuan lain tersebut pada saat memperoleh persetujuan Anda, kecuali jika pemrosesan data yang berlaku tanpa persetujuan Anda diizinkan oleh Hukum Privasi.

 

 1. BAGAIMANA HAROCT MELINDUNGI DAN MENYIMPAN MAKLUMAT PELANGGAN?

 

7.1 Kami mengimplementasikan berbagai langkah keamanan dan berupaya untuk memastikan keamanan data peribadi anda dalam sistem kami. Data peribadi pengguna disimpan di belakang rangkaian yang terlindungi dan hanya dapat diakses oleh sejumlah terbatas karyawan yang memiliki hak akses khusus ke sistem tersebut. Namun, tidak ada jaminan keamanan mutlak yang dapat diberikan.

 

7.2 Kami akan menyimpan data peribadi mengikut undang-undang Privasi dan/atau undang-undang yang berkenaan. Dalam hal ini, kami akan memusnahkan atau menjadikan data peribadi anda tanpa maklumat peribadi apabila kami telah secara munasabah memutuskan bahawa (i) tujuan pengumpulan data peribadi tersebut tidak lagi dilaksanakan dengan penyimpanan data peribadi tersebut; (ii) penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan apa pun; dan (iii) tidak ada kepentingan sah lain yang membenarkan penyimpanan lanjut data peribadi tersebut. Jika anda berhenti menggunakan Platform, atau kebenaran anda untuk menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan tersebut ditamatkan atau ditarik balik, kami mungkin terus menyimpan, menggunakan, dan/atau mendedahkan data peribadi anda mengikut Polisi Privasi ini dan tanggungjawab kami di bawah undang-undang Privasi. Tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan, kami boleh memusnahkan data peribadi anda secara selamat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda.

 

 1. ADAKAH HAROCT MENDEDAHKAN MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN DARIPADA PELAWATNYA KEPADA PIHAK LUAR?

 

8.1 Dalam menjalankan perniagaan kami, kami perlu menggunakan, memproses, mendedahkan dan/atau memindahkan data peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga, ejen dan/atau syarikat berkaitan kami atau syarikat bersekutu, dan/atau pihak ketiga lain yang mungkin terletak di Malaysia atau di luar Malaysia, bagi satu atau lebih daripada tujuan yang dinyatakan di atas. Pembekal perkhidmatan pihak ketiga, ejen dan/atau syarikat berkaitan kami atau syarikat bersekutu, dan/atau pihak ketiga lain tersebut akan memproses data peribadi anda bagi pihak kami atau sebaliknya, bagi satu atau lebih daripada tujuan yang dinyatakan di atas. Kami berusaha memastikan bahawa pihak ketiga dan syarikat bersekutu kami menjaga keselamatan data peribadi anda daripada akses, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, pemprosesan atau risiko serupa yang tidak dibenarkan dan mengekalkan data peribadi anda hanya selama mana data peribadi anda diperlukan bagi Tujuan yang dinyatakan di atas. Pihak ketiga tersebut termasuk, tanpa had:

 1. anak syarikat, syarikat bersekutu, dan syarikat berkaitan kami;
 2. pembeli atau penjual yang anda telah berurusan atau berinteraksi dengan mereka di Platform atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan untuk Tujuan yang dinyatakan di atas;
 3. pengguna lain Platform kami untuk satu atau lebih Tujuan yang dinyatakan di atas;
 4. kontraktor, agen, penyedia layanan, dan pihak ketiga lainnya yang kami gunakan untuk mendukung bisnis kami. Ini termasuk namun tidak terbatas pada pihak yang menyediakan layanan administrasi atau layanan lainnya kepada kami seperti layanan pengiriman surat, penyedia layanan logistik, penyedia layanan keuangan, mitra periklanan dan pemasaran, perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi informasi, dan pusat data;
 5. pihak berwenang pemerintah atau lembaga pengatur yang berwenang atas HAROCT atau sebagaimana diperbolehkan dalam Bagian 6.2;
 6. pembeli atau pihak penerus lainnya dalam hal terjadi penggabungan, pelepasan, restrukturisasi, reorganisasi, likuidasi, atau penjualan atau transfer sebagian atau seluruh aset HAROCT, baik sebagai perusahaan yang masih berjalan atau sebagai bagian dari proses kebangkrutan, likuidasi, atau proses serupa, di mana data pribadi yang dipegang oleh HAROCT tentang Pengguna Layanan kami termasuk dalam aset yang ditransfer; atau kepada pihak lawan dalam transaksi aset bisnis di mana HAROCT atau salah satu afiliasinya atau perusahaan terkait terlibat; dan
 7. pihak ketiga kepada siapa kami mengungkapkan informasi tersebut untuk satu atau lebih Tujuan dan pihak ketiga tersebut pada gilirannya akan mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda untuk satu atau lebih Tujuan tersebut.

 

8.2 Kami dapat membagikan informasi pengguna, termasuk informasi statistik dan demografis, tentang Pengguna kami serta informasi tentang penggunaan mereka terhadap Layanan kepada mitra periklanan dan pemasok iklan pihak ketiga, remarketing, dan/atau pemrograman lainnya.

 

8.3 Untuk menghindari keraguan, jika Undang-Undang Privasi atau undang-undang lain yang berlaku memperbolehkan suatu organisasi seperti kami untuk mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi Anda tanpa persetujuan Anda, maka izin yang diberikan oleh undang-undang tersebut akan tetap berlaku. Sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya dan tunduk pada hukum yang berlaku, kami dapat menggunakan data pribadi Anda berdasarkan dasar hukum yang diakui, termasuk untuk mematuhi kewajiban hukum kami, melaksanakan kontrak dengan Anda, mencapai kepentingan yang sah dan alasan kami untuk menggunakannya melebihi kerugian terhadap hak perlindungan data Anda, atau jika diperlukan dalam hubungannya dengan klaim hukum.

 

8.4 Pihak ketiga mungkin secara melanggar hukum mengintersepsi atau mengakses data pribadi yang dikirimkan atau terdapat di situs ini, teknologi mungkin mengalami gangguan atau tidak berfungsi seperti yang diharapkan, atau seseorang mungkin mengakses, menyalahgunakan, atau menyalahgunakan informasi tanpa kesalahan dari pihak kami. Meskipun demikian, kami akan menggunakan pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi Anda sebagaimana yang diperlukan oleh Undang-Undang Privasi; namun, tidak dapat dijamin keamanan mutlak seperti saat pengungkapan tidak sah muncul dari peretasan yang jahat dan canggih oleh orang yang tidak berkepentingan, tanpa kesalahan dari pihak kami.

 

8.5 Seperti yang diatur dalam Ketentuan Layanan HAROCT, Pengguna (termasuk pegawai, agen, perwakilan, atau orang lain yang bertindak atas nama Pengguna tersebut) yang memiliki data pribadi Pengguna lain melalui penggunaan Layanan (pihak yang "Menerima") dengan ini setuju bahwa mereka akan (i) mematuhi semua Undang-Undang Privasi yang berlaku terkait data tersebut, termasuk pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, atau transfer data tersebut; (ii) memungkinkan HAROCT atau Pengguna yang data pribadinya telah dikumpulkan oleh pihak yang Menerima (pihak yang "Mengungkapkan") untuk menghapus data tersebut dari database pihak yang Menerima; dan (iii) memungkinkan HAROCT atau pihak yang Mengungkapkan untuk meninjau informasi apa yang telah dikumpulkan tentang mereka oleh pihak yang Menerima, dalam setiap kasus (ii) dan (iii) di atas, sesuai dengan dan jika diperlukan oleh hukum yang berlaku.

 

8.6 Tidak menghiraukan apa pun yang diatur di sini, Penjual (termasuk pegawai, agen, perwakilan, atau orang lain yang bertindak atas nama Penjual tersebut) harus mematuhi semua Undang-Undang Privasi yang berlaku dan, sehubungan dengan data pribadi pembeli yang diterima dari HAROCT, (i) tidak diizinkan untuk menggunakan data pribadi pembeli tersebut kecuali sejauh yang wajar diperlukan untuk menanggapi pertanyaan pembeli dan untuk melaksanakan, menanggapi, memproses, menangani, atau menyelesaikan transaksi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pembeli dan HAROCT; (ii) harus menahan diri dari menghubungi pembeli menggunakan informasi tersebut di luar platform HAROCT; (iii) tidak diizinkan untuk mengungkapkan data pribadi pembeli tersebut kepada pihak ketiga yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pembeli dan HAROCT; (iv) harus menggunakan langkah-langkah keamanan yang cukup untuk melindungi data pribadi setiap pengguna HAROCT yang ada dalam kepemilikan mereka, menyimpan data tersebut hanya selama yang diperlukan untuk tujuan di atas dan sesuai dengan Undang-Undang Privasi, dan menghapus atau mengembalikan data tersebut kepada HAROCT atas permintaan dari HAROCT atau sesegera mungkin setelah transaksi selesai secara wajar; dan (v) untuk menginformasikan Penjabat Perlindungan Data Pribadi HAROCT di cs@haroct.com.my dalam hal terjadi pelanggaran data potensial atau kehilangan data pengguna tersebut.

 

 1. MAKLUMAT MENGENAI KANAK-KANAK

 

9.1 Perkhidmatan ini tidak ditujukan kepada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Kami tidak dengan sengaja mengumpul atau menyimpan mana-mana data peribadi atau maklumat yang tidak boleh mengenal pasti dari sesiapa di bawah umur 13 tahun, dan bahagian mana-mana Platform atau Perkhidmatan kami juga tidak diarahkan kepada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Sebagai ibu bapa atau penjaga sah, sila jangan membenarkan kanak-kanak di bawah tanggungjawab anda menghantar data peribadi kepada HAROCT. Sekiranya data peribadi kanak-kanak di bawah umur 13 tahun yang berada di bawah tanggungjawab anda didedahkan kepada HAROCT, anda dengan ini bersetuju untuk pemprosesan data peribadi kanak-kanak tersebut dan menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Polisi ini bagi pihak kanak-kanak tersebut. Kami akan menutup mana-mana akaun yang digunakan secara eksklusif oleh kanak-kanak tersebut dan akan menghapuskan atau memadam mana-mana data peribadi yang kami percaya telah dihantar tanpa persetujuan ibu bapa oleh mana-mana kanak-kanak di bawah umur 13 tahun.

 

 1. MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN OLEH PIHAK KETIGA

 

10.1 Platform kami menggunakan Google Analytics, perkhidmatan analitik web yang disediakan oleh Google, Inc. (“Google”). Google Analytics menggunakan kuki, iaitu fail teks yang diletakkan pada peranti anda, untuk membantu menganalisis bagaimana Pengguna menggunakan Platform. Maklumat yang dihasilkan oleh kuki berkenaan penggunaan anda terhadap Platform (termasuk alamat IP anda) akan dihantar dan disimpan oleh Google di pelayan di Amerika Syarikat. Google akan menggunakan maklumat ini untuk tujuan menilai penggunaan anda terhadap Platform, menyusun laporan mengenai aktiviti laman web untuk pengendali laman web, dan menyediakan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan aktiviti laman web dan penggunaan Internet. Google juga boleh memindahkan maklumat ini kepada pihak ketiga di mana diperlukan oleh undang-undang atau di mana pihak ketiga tersebut memproses maklumat bagi pihak Google. Google tidak akan mengaitkan alamat IP anda dengan maklumat lain yang dipegang oleh Google.

 

10.2 Kami, dan pihak ketiga, dari semasa ke semasa mungkin menyediakan muat turun aplikasi perisian bagi kegunaan anda melalui Platform atau melalui Perkhidmatan. Aplikasi-aplikasi ini mungkin secara berasingan mengakses, dan membolehkan pihak ketiga melihat, maklumat yang boleh dikenalpasti, seperti nama anda, ID pengguna anda, Alamat IP peranti anda, atau maklumat lain seperti kuki-kuki yang mungkin anda telah pasang sebelum ini atau yang dipasang untuk anda oleh aplikasi perisian pihak ketiga atau laman web. Selain itu, aplikasi-aplikasi ini mungkin meminta anda untuk memberikan maklumat tambahan secara langsung kepada pihak ketiga. Produk atau perkhidmatan pihak ketiga yang disediakan melalui aplikasi-aplikasi ini tidak dimiliki atau dikawal oleh HAROCT. Anda digalakkan untuk membaca terma dan dasar-dasar lain yang diterbitkan oleh pihak ketiga tersebut di laman web mereka atau sebaliknya.

 

 1. PENAFIAN MENGENAI KESELAMATAN DAN LAMAN PIHAK KETIGA

 

11.1 KAMI TIDAK MENJAMIN KESELAMATAN DATA PERIBADI DAN/ATAU MAKLUMAT LAIN YANG ANDA BERIKAN DI LAMAN PIHAK KETIGA. Kami melaksanakan pelbagai langkah keselamatan untuk menjaga keselamatan data peribadi anda yang berada dalam pemilikan atau kawalan kami. Data peribadi anda disimpan di dalam rangkaian yang selamat dan hanya boleh diakses oleh bilangan terhad individu yang mempunyai hak akses khas kepada sistem tersebut, dan dikehendaki menjaga kerahsiaan data peribadi tersebut. Apabila anda membuat pesanan atau mengakses data peribadi anda, kami menyediakan penggunaan pelayan yang selamat. Semua data peribadi atau maklumat sensitif yang anda berikan akan dienkripsi dalam pangkalan data kami dan hanya boleh diakses seperti yang dinyatakan di atas.

 

11.2 Dalam usaha untuk memberikan nilai tambah kepada anda, kami mungkin memilih pelbagai laman web pihak ketiga untuk dikaitkan dan disertakan dalam Platform. Kami juga mungkin mengambil bahagian dalam perkongsian jenama bersama dan hubungan lain untuk menawarkan perkhidmatan e-dagang dan ciri-ciri lain kepada pengunjung kami. Laman web yang dikaitkan ini mempunyai dasar privasi dan pengaturan keselamatan yang berasingan dan bebas. Walaupun pihak ketiga tersebut berkaitan dengan kami, kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman web yang dikaitkan ini, setiap satu daripadanya mempunyai dasar privasi dan amalan pengumpulan data yang berasingan daripada kami. Data yang dikumpul oleh rakan kongsi jenama bersama kami atau laman web pihak ketiga (walaupun ditawarkan melalui Platform kami) mungkin tidak diterima oleh kami.

 

11.3 Oleh itu, kami tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti terhadap kandungan, pengaturan keselamatan (atau kekurangan pengaturan keselamatan) dan aktiviti laman web yang dikaitkan ini. Laman web yang dikaitkan ini hanya untuk kemudahan anda dan oleh itu, anda mengaksesnya atas risiko sendiri. Walau bagaimanapun, kami berusaha untuk melindungi integriti Platform kami dan pautan yang diletakkan di dalamnya dan oleh itu, kami mengalu-alukan sebarang maklum balas mengenai laman web yang dikaitkan ini (termasuk, tanpa batasan, jika pautan tertentu tidak berfungsi).

 

 1. AKAN HAROCT MENTRANSFER MAKLUMAT ANDA KE LUAR NEGARA?

 

12.1 Maklumat peribadi dan/atau maklumat anda mungkin akan dipindahkan, disimpan atau diproses di luar negara anda untuk satu atau lebih tujuan yang dinyatakan. Dalam kebanyakan kes, maklumat peribadi anda akan diproses oleh kami di luar negara, di mana pelayan kami berada. HAROCT hanya akan memindahkan maklumat anda ke luar negara mengikut peruntukan Undang-Undang Privasi.

 

 1. BAGAIMANA ANDA BOLEH MENARIK BALIK KEIZINAN, MINTA AKSES ATAU BETULKAN MAKLUMAT YANG ANDA TELAH BERIKAN KEPADA KAMI?

 

13.1 Menarik Balik Keizinan

 

13.1.1 Anda boleh menarik balik keizinan anda untuk pengumpulan, penggunaan dan/atau pendedahan dan/atau meminta pemadaman data peribadi anda yang berada dalam milikan atau di bawah kawalan kami dengan menghantar e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data Peribadi kami di cs@haroct.com.my, dan kami akan memproses permintaan tersebut mengikut Polisi Privasi ini dan obligasi kami di bawah Undang-undang Privasi dan undang-undang yang berkenaan. Walau bagaimanapun, penarikan balik keizinan anda mungkin bermakna bahawa kami tidak dapat terus menyediakan Perkhidmatan kepada anda dan kami mungkin perlu menghentikan hubungan dan/atau kontrak yang sedia ada anda dengan kami.

 

13.1.2 Di mana anda berkongsi Kandungan YouTube, selain menarik balik keizinan anda dengan menghantar e-mel kepada kami mengikut Seksyen 13.1.1, anda juga boleh mencabut akses HAROCT kepada data peribadi anda melalui halaman tetapan keselamatan Google di https://security.google.com/settings/security/permissions.

 

13.2 Memohon Akses atau Pembetulan Data Peribadi

 

13.2.1 Jika anda mempunyai akaun dengan kami, anda boleh mengakses dan/atau membetulkan data peribadi anda yang sedang kami miliki atau kawal melalui halaman Tetapan Akaun di Platform. Jika anda tidak mempunyai akaun dengan kami, anda boleh meminta untuk mengakses dan/atau membetulkan data peribadi anda yang sedang kami miliki atau kawal dengan mengemukakan permohonan bertulis kepada kami. Kami memerlukan maklumat yang mencukupi daripada anda untuk mengesahkan identiti anda serta jenis permintaan anda agar kami dapat menangani permintaan anda. Oleh itu, sila hantar permohonan bertulis anda dengan mengirimkan e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data Peribadi kami di cs@haroct.com.my

 

13.2.2 Kami berhak untuk mengenakan bayaran yang munasabah bagi pemprosesan permintaan anda untuk mengakses data peribadi anda. Jika kami memutuskan untuk mengenakan bayaran, kami akan memberikan anda anggaran bertulis mengenai bayaran yang akan dikenakan. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak diwajibkan untuk memberi respons atau mengendalikan permintaan akses anda kecuali jika anda bersetuju untuk membayar bayaran tersebut.

 

13.2.3 Kami berhak untuk menolak memperbetulkan data peribadi anda mengikut peruntukan yang termaktub dalam undang-undang privasi, di mana undang-undang tersebut membolehkan atau membenarkan organisasi untuk menolak memperbetulkan data peribadi dalam keadaan yang dinyatakan.

 

 1. PERTANYAAN, KEBIMBANGAN, ATAU ADUAN? HUBUNGI KAMI

 

14.1 Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai amalan privasi kami, kami mengalu-alukan anda untuk menghubungi kami melalui e-mel di cs@haroct.com.my